De laatste tijd wordt er steeds meer gesproken over grensoverschrijdend gedrag in de sport. RTC de Stofwolk vindt het belangrijk dat ieder lid met plezier zijn sport kan beoefenen, in een veilig en prettig sportklimaat. Dit geldt voor zowel volwassenen als onze jeugdleden. 

Daarom hebben wij binnen de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De VCP is binnen de Stofwolk het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk en hier met iemand over wil praten.  De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.. (Doping en Matchfixing vallen ook onder grensoverschijdend gedrag) VCP in onze vereniging is Chris Voorpostel. U kunt Chris bereiken onder nummer 06-15620994.

Onze VCP handelt binnen de richtlijnen van het NOC/NSF en is onafhankelijk van het bestuur van RTC de Stofwolk.

Een van de eerste concrete acties die we nu gezet hebben is, dat alle jeugdtrainers en begeleiders een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben moeten aanvragen. Op deze manier hopen we een eerste impuls te hebben gegeven richting een veilig en prettig sportklimaat binnen onze vereniging.

Neem contact op met ons vertouwenspersoon