Gebruikersverklaring Bike-Park RTC De Stofwolk

  Achternaam*:

  Voornaam*:

  Adres*:

  Postcode*:

  Woonplaats*:

  Telefoonnummer*:

  Noodtelefoonnummer*:

  Email*:

  *Verplicht

  Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier
  “Gebruikersverklaring Bike-Park” op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan
  met de voorwaarden van het gebruik. Te weten:
  -De gebruiker dient zich te houden aan de geldende regels en
  veiligheidsvoorschriften binnen de accommodatie zoals vermeld op de
  waarschuwingsborden op het terrein en naast de toegangspoort.
  -Het gebruik en betreden van het wielerpark is geheel voor eigen risico.
  Zowel vereniging RTC De Stofwolk als de stichting RTC De Stofwolk is
  nimmer aansprakelijk voor geleden schade en letsel ten gevolge van
  activiteiten of / en bezoek op het wielerpark.
  -Gebruikers van het MTB-parcours dienen zich bewust te zijn dat dit
  parcours gevaarlijke afdalingen en behendigheidsonderdelen bevat, welke
  alleen genomen kunnen worden onder begeleiding of door zeer ervaren
  renners. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissing die
  deze maakt over het al dan niet gebruiken van één van deze onderdelen.
  Ook hiervoor geldt dat vereniging RTC De Stofwolk of stichting RTC De
  Stofwolk nimmer aansprakelijk is voor geleden schade of letsel.
  -Men dient altijd een helm te dragen wanneer men gebruik maakt van het
  wieler/MTB-parcours.
  -Tassen moeten altijd worden opgeborgen in de kleedkamers.
  -Fietsen dienen aan de achterzijde van het gebouw gestald te worden in de
  daarvoor bestemde rekken.
  -Laat géén afval/plastic zakken slingeren dit veroorzaakt niet alleen rommel
  maar ook gevaarlijke situaties!
  -Het negeren of opzettelijk niet uitvoeren van bovenstaande gedragsregels
  kan leiden tot verwijdering van het wielerpark.
  -Voor ons privacybeleid AVG verwijzen wij u naar onze website
  www.stofwolk.nl
  -Voorwaarden: https://www.stofwolk.nl/mtbafspraken/

  Datum:
  Handtekening:

  U krijgt het ingevulde formulier toegestuurd via het opgegeven emailadres, wilt u dit formulier uitprinten en tekenen en meenamen naar de eerste training