Algemene afspraken

Volgende regels zijn van toepassing voor de MTB trainingsavonden:

 • Iedere gebruiker dient éénmalig VÓÓR de eerste training de gebruiksovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst kun je downloaden op de website of bij de inschrijvingverkrijgen voor de training.
 • Kosten voor de training zijn €75,00. Men sluit hiervoor een éénmalig winterabonnement af voor het gehele seizoen van oktober t/m februari.
 • Gebruikers kunnen de fiets afspuiten na de training. Na de training dienen de slangen opgeruimd te worden en de bestrating afgespoten, overleg dit met de trainers.
 • Gebruikers kunnen douchen. Na gebruik dient de kleedkamer weer opgeruimd en schoon te zijn.
 • De gebruiker dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoorschriften binnen de accommodatie zoals vermeld op de waarschuwingsborden op het terrein en naast de toegangspoort.
 • Het gebruik en betreden van het wielerpark is geheel voor eigen risico. Zowel vereniging RTC De Stofwolk als de stichting RTC De Stofwolk is nimmer aansprakelijk voor geleden schade en letsel ten gevolge van activiteiten of/en bezoek op het wielerpark.
 • Gebruikers van het MTB-parcours dienen zich bewust te zijn dat dit parcours gevaarlijke afdalingen en behendigheidsonderdelen bevat, welke alleen genomen kunnen worden onder begeleiding of door zeer ervaren renners. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissing die deze maakt over het al dan niet gebruiken van één van deze onderdelen. Ook hiervoor geldt dat vereniging RTC De Stofwolk of stichting RTC De Stofwolk nimmer aansprakelijk is voor geleden schade of letsel.
 • Men dient altijd een helm te dragen wanneer men gebruik maakt van het wieler/MTB-parcours.
 • Tassen moeten altijd worden opgeborgen in de kleedkamers.
 • Fietsen dienen aan de achterzijde van het gebouw gestald te worden in de daarvoor bestemde rekken.
 • De trainers bepalen of de training doorgang vindt. Regen, sneeuw, onweer, ijzel en/of wind kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Uiterlijk 1 uur voor de aanvang an de training dient de trainer een besluit te nemen. Berichtgeving over de annulering dient plaats te vinden via FaceBook op het account van RTC De Stofwolk.