Gedragsregels wieler- en skeelerpark “De Bijenkamp”

• Het gebruik en betreden van het wielerpark is geheel voor eigen risico. Zowel vereniging RTC De Stofwolk als de stichting RTC De Stofwolk is nimmer aansprakelijk voor geleden schade en letsel ten gevolge van activiteiten of / en bezoek op het wielerpark.

• Gebruikers van het MTB-parcours dienen zich bewust te zijn dat dit parcours gevaarlijke afdalingen en behendigheidsonderdelen bevat, welke alleen genomen kunnen worden onder begeleiding of door zeer ervaren renners. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissing die deze maakt over het al dan niet gebruiken van één van deze onderdelen. Ook hiervoor geldt dat vereniging RTC De Stofwolk of stichting RTC De Stofwolk nimmer aansprakelijk is voor geleden schade of letsel.

• Tijdens trainingen en evenementen zoals benoemd op de website van RTC de Stofwolk is het niet toegestaan het wielerpark voor eigen trainingsdoeleinden te gebruiken

• Het is voor renners verboden tegen de rijrichting in te rijden, zowel op het asfalt als op het MTB parcours. De rijrichting op het asfalt is tegen de klok in (vanaf Start/finish richting de parkeerplaats). Op het MTB parcours is de rijrichting aangegeven met pijlen.

• Gebruikers van het MTB-parcours mogen zich nooit op het asfalt begeven. Er zijn bruggen tussen de verschillende velden en deze dienen altijd gebruikt te worden.

• Men dient altijd een helm te dragen wanneer men gebruik maakt van het wieler/MTB-parcours

• Tassen moeten altijd worden opgeborgen in de kleedkamers.

• Skeelers dienen (bij voorkeur) buiten anders in het halletje van het gebouw aan- en uitgetrokken te worden.

• Fietsen dienen aan de achterzijde van het gebouw gestald te worden in de daarvoor bestemde rekken.

• Gebruik van het park buiten de gestelde openingstijden is slechts voorbehouden aan leden van vereniging RTC De Stofwolk en nimmer aan derden.

• Laat géén afval/plastic zakken slingeren dit veroorzaakt niet alleen rommel maar ook gevaarlijke situaties!

Het negeren of opzettelijk niet uitvoeren van bovenstaande gedragsregels kan leiden tot verwijdering van het wielerpark.