Zomer Avond Competitie RTC De Stofwolk 2020

Op dinsdag 7 juli start de Zomeravondcompetitie (ZAC) 2020. De ZAC van RTC De Stofwolk is toegankelijk voor zowel renners van RTC De Stofwolk , dan als renners van andere verenigingen. Voorwaarde is dat je in het bezit bent van een basis licentie van de KNWU of een wedstrijdlicentie en een wedstrijd transponder. De ZAC wordt georganiseerd voor renners om hun conditie op wedstrijd niveau te brengen, te houden of voor renners om wedstrijd ervaring op te doen.

Graag stellen we jullie voor aan onze sponsoren die deze competitie dit jaar mede mogelijk maken! Logi Conceps BV is onze rugnummers sponsor en samen met KCC Bikes & Clothing welke de leiderstruien voor de klassementsleider en de sprinttruien beschikbaar stelt.
De truien geven een extra dimensie aan de competitie. De leiders rijden herkenbaar rond, worden in de gaten gehouden én moeten dus nog harder vechten om hun koppositie in stand te houden! De eindwinnaar van het klassement mag de trui behouden.

Na afloop van iedere wedstrijd zullen we de dag top 3 renners op de foto zetten en publiceren op onze website en Facebook pagina.
Na afloop van de wedstrijd nemen we de truien ook in, ze zullen dan voor de volgende wedstrijd fris gewassen klaar liggen.

Coronaregels
Ondanks het feit dat het RIVM verenigingen weer in de gelegenheid stelt om wedstrijden
te organiseren, zijn hier wel strikte voorwaarden aan verbonden. De volgende regels zijn
van kracht en zullen moeten worden nageleefd:
– Voor en na de koers bewaard iedereen 1,5 mtr afstand in het clubhuis,
kleedkamers, toiletten en buiten.
– Voor, tijdens en na de koers mag er niet gespuugd worden en ook de neus legen
in het openbaar is niet toegestaan.
– Handen wassen.
– Niezen/hoesten in de elleboog.
– Thuisblijven wanneer snotterig, hoesten etc.
– Aanwijzingen van de vrijwilligers worden zonder discussie opgevolgd.
Wanneer men zich niet houdt aan bovenstaande regels kan verwijdering van het terrein
of ontzegging v.d. koers volgen.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk voor KNWU basislidmaatschap en/of licentie houders (nodig i.v.m. verzekering).
Inschrijven voor de competitie (met vaste rugnummers) kan tot 10 minuten voor de start van de wedstrijd. De inschrijfkosten bedragen voor renners welke geen lid zijn van RTC De Stofwolk €20,- en €7,50 voor leden van RTC De Stofwolk (inclusief de bijdrage voor het vaste rugnummer en de afsluitende buffet). Voorinschrijven kan tot en met 6 juli via deze link of het mailadres zac@stofwolk.nl. Bij de voorinschrijving dient u uw naam, categorie, transpondernummer (indien in bezit) en vereniging op te geven.

Transponders (verplicht)
De jurering vindt plaats op basis van transponders. Als je geen transponder hebt dan kun je via www.mylaps.nl je eigen transponder huren (voor een geheel jaar). Wil je eerst een paar keer een transponder uitproberen, dan kun je hem ook voor €2,- per keer huren (af te halen bij de inschrijving, met je (basis)licentie als borg). RTC De Stofwolk heeft 5 transponders beschikbaar. Renners zonder transponder kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.


Klassement

Algemeen klassement
We rijden in drie categorieën, de A- B- en de C-categorie. In de A-categorie starten Eliterenners, Amateurs, Sportklasse, Beloften en Junioren. In de B-categorie rijden renners met een Basis Licentie, Nieuwelingen en Dames. Nieuwelingen mogen de keuze maken in de B- of C- categorie te starten. In de C categorie rijden Meisjes categorie 6, Jongens categorie 7 en Nieuwelingen. In de C-categorie wordt niet gestreden om een klassement of punten en is slechts bedoelt als trainingscategorie. In de A- en B- categorie zijn er elke wedstrijd klassementspunten te verdienen voor de eerste 10 renners. De nummer 1 krijgt 10,1 punten, de nummer 2 krijgt 9 punten, de nummer 3 krijgt 8 punten, enz. De leider in het klassement krijgt de leiderstrui om de schouders.

Sprinttrui
Iedere wedstrijd wordt er een tussensprint gehouden, deze vindt circa halverwege koers plaats op aangeven van de jury. Er wordt in dit klassement geen onderscheid gemaakt tussen de categorieën. De nummer 1 krijgt 5 sprintpunten, nummer 2 krijgt 4 sprintpunten en de nummer 3 krijgt 3 sprintpunten, nummer 4 krijgt 2 sprintpunten en de nummer 5 krijgt 1 sprintpunt. De sprinttrui zit om de schouders van de renner met de meeste sprintpunten.

Tijdrijderscup
Door het toepassen van Mylaps worden alle rondetijden nauwkeurig bijgehouden. Voor de renner met de snelste rondetijd van het jaar is er naast de eer, ook aan het eind van het seizoen een prijs.

Prijzen
Algemeen klassement per categorie, nr. 1 €50,00 , nr. 2 €40,00 , nr.3 € 30,00 , nr. 4 € 20,00 en nr. 5 €10,00
Sprinttrui €30,00
Tijdrijderscup €30,00
De prijzen worden na de laatste wedstrijd op 31 oktober onder het genot van een hapje en drankje uitgereikt.

Alle uitslagen worden dezelfde avond of de dag erop gepubliceerd op de Facebook pagina van de RTC De Stofwolk en op de website www.stofwolk.nl . Opmerkingen over de uitslag kunnen gemaild worden naar zac@stofwolk.nl


Spelregels

Iedere deelnemer dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoorschriften binnen de accommodatie zoals vermeld op de waarschuwingsborden op het terrein en in de kantine. Het gebruik en betreden van het wielerpark is geheel voor eigen risico. Zowel vereniging RTC De Stofwolk als de stichting RTC De Stofwolk is nimmer aansprakelijk voor geleden schade en letsel ten gevolge van activiteiten of / en bezoek op het wielerpark.

Er wordt op de dinsdagavond strikt om 19.05 uur gestart en op de zaterdagmiddag om 15.00 uur. Alle renners dienen dan ook om 19.05 uur / 15.00 uur opgesteld te staan bij start / finish. Het is op de dinsdagavond beslist niet toegestaan om voor 19.00 uur de wielerbaan te betreden, dit i.v.m. jeugdtrainingen.

Er staan 18 wedstrijden op de kalender, waarvan de beste 12 uitslagen meetellen voor het klassement. Renners wordt op deze wijze de mogelijkheid geboden een ZAC klassement te rijden en zich ook te focussen op het programma van de KNWU wedstrijden.

Er wordt gestreden in twee categorieën en deze sprinten apart om de winst. De B categorie sprint 3 ronden eerder af dan als de A categorie. De “nog te rijden ronden” worden vermeldt op het rondenbord. Gedubbelde renners mogen niet deelnemen aan de eindsprint. Na de finish van de B- categorie, worden de renners uit de B- categorie geacht het peloton te verlaten en niet meer deel te nemen aan de laatste ronden van de A categorie.

Deelname aan de wedstrijden is voor senioren (dames en heren) in alle wedstrijdklassen, Beloften, Nieuwelingen, Junioren, Jongens categorie 7 en meisjes categorie 6. De eerste deelnames voor renners en rensters van de Jongens categorie 7 en de meisjes categorie 6 mogen alleen onder begeleiding of met toestemming van de trainers van RTC De Stofwolk. Nieuwe deelnemers kunnen dit bij de inschrijving aangeven en worden dan begeleid door Atse ten Brinke, Remko Startman, Maurice Schenk of Richard te Vaarwerk.

Renners en rensters welke de wedstrijd voortijdig verlaten dienen dit altijd bij de jury aan te geven.

Aflastingen van de wedstrijden i.v.m. weersomstandigheden worden uiterlijk 1 uur voor de wedstrijd vermeldt op facebook en de site van RTC de Stofwolk.