De stofwolk hanteert een contributie bedrag onafhankelijk welke sport u wilt doen, dus als u alleen wilt wielrennen of skeeleren en wielrennen dan kost dit jaarlijks 90 euro of 65 euro als uw 14 jaar of jonger bent.

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Tussenvoegsels

Adres

Postcode

Woonplaats

Ouder dan 14 jaar: JaNee

(soms werkt het datum veld niet (Safari op een Mac) probeer dan een andere internet browser)
Geboortedatum

Contributie is €90 per jaar.

Geboortedatum

Naam ouders/voogd

Mobiel ouders/voogd

Contributie is €65 per jaar.

Email

Telefoon

Mobiel

Sporten: WielrennenMTBSkeeleren

Wanneer je ingeschreven staat bij een bond via een andere vereniging en je dit zo wilt houden vul dan verenigingsnaam hieronder in.
Zo niet, dan meldt RTC de Stofwolk je aan bij desbetreffende bond en betaald de afdracht.
Let op, eventuele wedstrijd licentie dient zelf aangevraagd te worden bij desbetreffende bond.
Lidmaatschap KNWU via

Lidmaatschap KNSB via

Contributie is €90 per jaar.
Contributie is €65 per jaar.

Rekening nummner (IBAN)

Naam rekeninghouder

Ik ga akkoord met een automatische incasso (dit wordt jaarlijks begin januari afgeschreven).

Als lid ben ik mij bewust van de geldende afspraken
Het te allen tijde opvolgen van het geldende huishoudelijk reglement (op de borden bij de ingang en in het clubhuis)
Dragen van de huidige clubkleding tijdens trainingen en wedstrijden
Minimaal 2x per jaar vrijwilligerstaken vervullen (geldt ook voor de ouders van jeugdleden)
Afmelding lidmaatschap voor 1 december


X