De stofwolk hanteert een contributie bedrag onafhankelijk welke sport u wilt doen, dus als u alleen wilt wielrennen of skeeleren en wielrennen dan kost dit jaarlijks 97 euro of 72 euro als uw 14 jaar of jonger bent.

  Voornaam

  Voorletters

  Achternaam

  Tussenvoegsels

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Ouder dan 14 jaar: JaNee

  (soms werkt het datum veld niet (Safari op een Mac) probeer dan een andere internet browser of vul de datum in als jjjj-mm-dd)

  Geboortedatum

  Contributie is €97 per jaar.

  Geboortedatum

  Naam ouders/voogd

  Mobiel ouders/voogd

  Contributie is €72 per jaar.

  Email

  Telefoon

  Mobiel

  Sporten: WielrennenMTBSkeeleren

  Wanneer je ingeschreven staat bij een bond via een andere vereniging en je dit zo wilt houden vul dan verenigingsnaam hieronder in.
  Zo niet, dan meldt RTC de Stofwolk je aan bij desbetreffende bond en betaald de afdracht.
  Let op, eventuele wedstrijd licentie dient zelf aangevraagd te worden bij desbetreffende bond.

  Lidmaatschap KNWU via

  Lidmaatschap KNSB via

  Contributie is €97 per jaar.

  Contributie is €72 per jaar.

  Rekening nummner (IBAN)

  Naam rekeninghouder

  -Als lid ben ik mij bewust van de geldende afspraken
  -Het te allen tijde opvolgen van het geldende huishoudelijk reglement (op de borden bij de ingang en in het clubhuis)
  -Dragen van de huidige clubkleding tijdens trainingen en wedstrijden
  -Minimaal 2x per jaar vrijwilligerstaken vervullen (geldt ook voor de ouders van jeugdleden)
  -Afmelding lidmaatschap voor 1 december.
  -Ik ga akkoord met een automatische incasso (dit wordt jaarlijks begin januari afgeschreven).