• Iedere deelnemer dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoorschriften zoals die gelden op het wielerpark van De Stofwolk. Zie de waarschuwingsborden op het terrein en in de kantine.
• Het gebruik en betreden van het wielerpark is geheel voor eigen risico. Zowel vereniging RTC De Stofwolk als de stichting RTC De Stofwolk is nimmer aansprakelijk voor geleden schade en letsel ten gevolge van activiteiten of/en bezoek op het wielerpark.
• Er wordt strikt om 19.05 uur gestart. Alle renners dienen dan ook om 19.05 uur opgesteld te staan bij start/finish. Voor 19.00 uur wordt de wielerbaan niet betreden of bereden. Dit i.v.m. de jeugdtrainingen die dan nog plaatsvinden.
• Er staan 23 wedstrijden op de kalender, waarvan de beste 15 uitslagen meetellen voor het klassement. Renners wordt op deze wijze de mogelijkheid geboden een ZAC-klassement te rijden en zich ook te focussen op het programma van de KNWU wedstrijden.
• De B-categorie sprint 3 ronden eerder af dan de A-categorie. De laatste 10 ronden (7 bij de B-categorie) worden vermeld op het rondenbord. Na de finish van de B-categorie, verlaten de renners uit de B-categorie het peloton.
• Gedubbelde renners mogen niet deelnemen aan de eindsprint.
• Deelname aan de wedstrijden is voor senioren (dames en heren) in alle wedstrijdklassen, Beloften, Nieuwelingen, Junioren, Jongens categorie 7 en meisjes categorie 6. Jongens categorie 7 en de meisjes categorie 6 mogen de eerste wedstrijden alleen onder begeleiding of met toestemming van de trainers van RTC De Stofwolk meerijden.
• Nieuwe deelnemers kunnen dit bij de inschrijving aangeven en worden dan begeleid door Atse ten Brinke, Bobby Mellendijk, Remko Startman of Maurice Schenk.
• In afwijking op de regels van de UCI is tot op nadere mededeling het rijden met schijfremmen wel toegestaan.
• Afgelastingen i.v.m. weersomstandigheden worden uiterlijk 1 uur voor de wedstrijd vermeld op Facebook en de site van RTC de Stofwolk.
• Opmerkingen over de uitslag kunnen uitsluitend gemaild worden naar zac@stofwolk.nl.

X