Accomodatie

Op deze pagina kunt u zien wanneer de accommodatie reeds gereserveerd is voor een activiteit. Wilt u gebruik maken van onze accommodatie op een vrije datum, neem dan contact met ons op. Daarnaast zijn er vaste trainingstijden waarop de accommodatie in gebruik is, zie homepage.